Dokumendid

Vajalikud reisidokumendid väljastatakse reisijatele reisiprogrammis märgitud kellaajal  ja kohas. Soovitame Teil enne reisi veenduda, et Teie isiklikud reisidokumendid vastavad sihtriiki sisenemiseks vajalikele nõuetele.

Kõikidelt reisijatelt, kes kasutavad rahvusvahelist õhutransporti, nõutakse kehtiva isikutunnistuse esitamist nii lennule registreerimisel kui lennuki pardale minekul. 2006. aasta 1. maist kehtib sama reegel ka kodumaiste lendude puhul. Lennates sihtpunkti, mis ei kuulu Schengeni õigusruumi, tuleb reisijal läbida ka passikontroll.

Aktsepteeritavad reisidokumendid on:
  • ID-kaart (Euroopa Liidu piires)
  • Pass - reisides väljaspoole Euroopa Liitu.
Reisi- ja viisainfo riikide kaupa leiate Välisministeeriumi kodulehelt